keyí country
khyùhʼ hill
tá-gà river
ddhal~dhal mountain
ta-mày beach
man lake
nań land
tlʼäw käy meadow
tan kwa-gàʼ trail
kʼú clouds
Ya-tʼäy Sky
sha sun
thę̀lʼ stars
‘a-dzį-zha moon
ʼàr fog
Lhùʼààn Mânʼ Keyí Kluane Lake Country
Tlʼäw Kʼà Chùʼ Burwash Creek
Shar Nuh Chùʼ Duke River
Lhù ʼààn Mânʼ Kluane Lake
Kʼà-ma Dzê-a Ptarmigan Heart