Lhú

Fish

Speaker A

 

Ye chʼâw yan?

What is this?

Speaker B

 

Lhú chʼeʼ.

Itʼs a fish.

Tʼàwa chʼeʼ.

This is a grayling.

   

che-ghar

whitefish, fat, round

shé-mę̀lʼ ~ ché-mę̀lʼ ~ ché-mènʼ

fishnet

chʼą̀rʼ ~ chʼàrʼ

fishhook

za-dhêlʼ ~ dza-dhêlʼ

head half of fish

gyuh

king, spring, chinook salmon

khààlʼ ~ ghààlʼ

club for killing fish

khyùʼ

hump on male spawning salmon

kwa-sųa ~ kwa-tsų ~ ʼa-dlru

lincod

kʼe-kʼàʼ

gaff hook

kyʼų̀ʼ

roe, fish eggs

lhú 

fish

lhú da-kààt

fish drying rack

lhú na-ná-thày

fish strips for drying

lhùʼ ~ tsʼakhur-a

whitefish

met

trout

nį̀-le

coho, silver salmon

sà-chal

kokanee land-locked salmon

sa-käy-a

whitefish, Richardson round

sa-mäy

sockeye salmon

shaal

tail half of fish

shur

inconnu, coney

ta-tsʼaát

suckerfish

tà-lhe

pikefish

tʼa

fin of fish

tʼàw-a

greyling

thìʼ ~ thèʼ

chum salmon

tlʼûrʼ

slime

tsʼûrʼ

scale

yà-je-ná-tlʼèt

spawn of roe

yà-tsʼá-gwat

fish spear

ʼùhʼ

fish trap